Όροι χρήσης

Οι πιο κάτω είναι οι όροι συμμετοχής στον Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής των ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, με τίτλο «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ» και διεξάγεται σε ΑΜΕΡΙΚΗ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ και φιλοξενείται στο επίσημο site του διαγωνισμού www.antennaxmas.com

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά ηλικίας 3 – 10 ετών που διαμένουν στο εξωτερικό, εκτός κατοίκων Ελλάδας και Κύπρου. Μπορούν να στείλουν την ζωγραφιά τους και παιδιά ηλικίας 11 – 14 ετών χωρίς να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν κάποιο δώρο.

2. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να δώσουν το ονοματεπώνυμο, το σχολείο τους, την ηλικία τους, τον αριθμό τηλεφώνου τους καθώς επίσης την διεύθυνση κατοικίας τους και το email τους.

3. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν οποιοδήποτε μήνυμα, μπορεί να θεωρηθεί ανήθικο, προσβλητικό ή γενικά ανεπίτρεπτο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

4. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, διατηρούν το δικαίωμα προβολής του διαγωνισμού και των νικητών στα έντυπα, στην τηλεόραση και στα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης και Προβολής και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.

5. Εάν η ζωγραφιά που θα στείλουν οι συμμετέχοντες θεωρηθεί προσβλητική, ανήθικο ή ακατάλληλη η συμμετοχή θα ακυρωθεί αυτομάτως.

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού αναφέρεται στην ιστοσελίδα του παρόντος διαγωνισμού. Πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του διαγωνισμού δεν θα γίνονται αποδεκτές οποιεσδήποτε συμμετοχές για διεκδίκηση των δώρων.

7. Με τους νικητές θα επικοινωνήσουν τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ  μέσω email ή τηλεφώνου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός 72 ωρών τα Δορυφορικά Κανάλια του ΑΝΤ1 διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσει στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα.

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail xmas@antenna.gr για οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες.

9. Tα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές και έξοδα που πιθανόν να προκύψουν από καθυστερήσεις ή άλλως πως από τον παρόντα διαγωνισμό. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ δεν φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή σωματική ή υλική ή άλλη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων ή άλλως πως.

10. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των κανονισμών του παρόντος διαγωνισμού.

11. Τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ, διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την προωθητική δράση ή να προβούν σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. 

12. Τα δώρα που διεκδικούνται διαχωρίζονται ως εξής:

Οι 3 Senior Winners είναι αποκλειστικά ηλικίας 7-10 ετών 
3 Junior Winners είναι αποκλειστικά ηλικίας 3-6 ετών
Οι υπόλοιποι 12 νικητές είναι ηλικίας 3-10
Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος και παιδιά ηλικίας 11 -14 ετών χωρίς να διεκδικήσουν τα δώρα, ωστόσο η ζωγραφιά τους θα συμπεριληφθεί σε όλα τα μέσα προβολής  στα έντυπα, στην τηλεόραση και στα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης και Προβολής και στη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.

13. Τα παιδιά συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με την συναινετική γνώμη των γονιών τους. 

14. Οι μαθητές που απεικονίζονται σε βίντεο πρέπει να έχουν υποβάλει Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα/ Κηδεμόνα στο πλαίσιο της υποβολής της συμμετοχής τους.
Σε περίπτωση που σε βίντεο απεικονίζεται μαθητής ή συμμετέχων ο οποίος δεν έχει υποβάλει Έντυπο Συγκατάθεσης Γονέα/Κηδεμόνα, το εν λόγω βίντεο θα απορριφθεί.

15. Με την αποστολή των ζωγραφιών και των βίντεο, κάθε παιδί αποδέχεται και συμφωνεί ότι το βίντεο μπορεί να προβληθεί σε όλες τις προωθητικές ενέργειες των ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό.

16. Οι επιβλέποντες καθηγητές/εκπαιδευτές έχουν το δικαίωμα να είναι επικεφαλής σε περισσότερες από μία ομάδες, από ίδια ή διαφορετικά σχολεία, με διαφορετικούς μαθητές-μέλη.