Σχολεία

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλα τα ελληνικά σχολεία, με μαθητές έως 10 ετών, για την ενεργή συμμετοχή και το έκδηλο ενδιαφέρον τους στον 12ο Παιδικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής. Η συμβολή σας είναι συγκινητική.